Izba Pamięci

Izba Pamięci

 
 
Izba Pamięci 75 Pułku Piechoty i Grupy Operacyjnej „Śląsk” to miejsce promujące pamięć o jednostkach Wojska Polskiego, które w okresie 1922 - 1939 stacjonowały na terenie Województwa Śląskiego i w miastach Zagłębia Dąbrowskiego (ówczesne województwo kieleckie), a 23 marca 1939 roku utworzyły Grupę Operacyjną "Śląsk", której zadaniem była obrona okręgu przemysłowego.
 
Zgromadzone w Izbie informacje historyczne dotyczą w szczególności 75 Pułk Piechoty z Chorzowa oraz 73 Pułku Piechoty z Katowic, 11 Pułku Piechoty z Tarnowskich Gór, Grupy Fortecznej (Obszar Warowny "Śląsk"), a także batalionów z Górnośląskiej Brygady Obrony Narodowej w których służyli m.in. mieszkańcy z Katowic, Chorzowa, Tarnowskich Gór, Mikołowa, Sosnowca, Będzina i Zawiercia. Uzupełnieniem historii pułków piechoty są informacje o Pułku 3 Ułanów Śląskich z Tarnowskich Gór, 23 Pułku Artylerii Lekkiej z Będzina oraz 23 Batalionie Saperów z Mysłowic.
 
Główną atrakcją Izby jest wystawa na której prezentowane jest umundurowanie, wyposażenie i repliki uzbrojenia piechoty międzywojennego Wojska Polskiego. Częścią prezentacji są współczesne zdjęcia z udziałem rekonstruktorów pokazujące zastosowanie przedstawionych przedmiotów. Wystawa została przygotowana do prowadzenia prelekcji historycznych, spotkań z "żywą historią" i zajęć z aktywnym udziałem uczestników, w szczególności dzieci i młodzieży - zainteresowanych historią związanych z regionem jednostek Wojska Polskiego.
(c) Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939, 2018 All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 6040