Fundacja

Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939

 
 
 
Fundacja kontynuuje działalność powstałej w 2004 roku Grupy Rekonstrukcji Historycznej – Grupa Operacyjna „Śląsk” i formalnie została powołana na spotkaniu założycielskim w dn. 24 sierpnia 2015 r. Nazwa Fundacji odwołuje się do historycznej nazwy grupy operacyjnej Wojska Polskiego – Grupa Operacyjna „Śląsk” – powołanej 23 marca 1939 roku w ramach Armii „Kraków” do obrony obszaru przemysłowego Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, w skład której wchodziły w szczególności:
 
 
 
23 Dywizja Piechoty (11 Pułk Piechoty z Tarnowskich Gór, 73 Pułk Piechoty z Katowic, 75 Pułk Piechoty z Chorzowa)
 
55 Dywizja Piechoty rezerwowa (Śląska Brygada Obrony Narodowej i Dąbrowska Półbrygada Obrony Narodowej)
 
Grupa Forteczna Obszaru Warownego „Katowice” ("Śląsk")
 
 
 
W kręgu naszego zainteresowania znajdują się również inne jednostki Wojska Polskiego stacjonujące w latach 1922 - 1939 w regionie śląsko-zagłębiowskim m.in.: 23 Batalion Saperów z Mysłowic, 23 Pułk Artylerii Lekkiej z Będzina.
 
 
 
Fundacja dysponuje repliką sztandaru wojskowego, 75 Pułku Piechoty z Chorzowa i ma prawo wystawiać poczet sztandarowy podczas uroczystości patriotycznych i wydarzeń historycznych.
 
 
 
Zgodnie ze statutem głównymi celami Fundacji są m.in.:
 
 
 
Inicjowanie i realizacja działalności kulturalnej na rzecz promocji informacji i wiedzy historycznej dotyczącej Wojska Polskiego, w szczególności jednostek Wojska Polskiego, które w marcu 1939 roku weszły w skład Grupy Operacyjnej „Śląsk”.
 
 
 
Propagowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 
 
 
Promocja postaw proobronnych i organizacja przedsięwzięć służących upowszechnianiu wiedzy i umiejętności z zakresu samoobrony, obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.
 
 
 
W ciągu roku Fundacja organizuje lub bierze udział w:
 
 
 
Spotkaniach w Izbie Pamięci 75 Pułku Piechoty z Chorzowa i Grupy Operacyjnej „Śląsk” w Chorzowie
Spotkaniach i ćwiczeniach rekonstrukcyjnych z wykorzystaniem replik umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia jednostek piechoty zgodnych z realiami przedwojennego WP
Wydarzeniu „Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń”
Prezentacjach podczas Nocy Muzeów
Wydarzeniach patriotycznych i rekonstrukcyjnych
Święcie Flagi RP
Święcie Konstytucji 3 Maja
Święcie Wojska Polskiego
Rocznicy wybuchu II wojny światowej
Święci Niepodległości
Przemarszu historycznym „Gwarki” w Tarnowskich Górach
Uroczystościach i inscenizacji historycznej „Ocalić od zapomnienia – rocznica bitew o Tomaszów Lubelski” w Tomaszowie Lubelskim
(c) Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939, 2018 All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 6068