G.O. "Śląsk"

Grupa Operacyjna "Śląsk" ("Jagmin")

 
Skład Grupy 1 września 1939 roku, której zadaniem była obrona Okręgu Przemysłowego:
 
Jednostki dowództwa Grupy Operacyjnej:
Dca: gen. bryg Sadowski Jan
Szef sztabu: ppłk dypl. Pawlik Tadeusz
Dca art GO płk Kryński Ludwik
Pluton kwatery głównej nr 1
Kompania kablowa nr 18
Pluton kompani budowlanej łączności
Pluton radio (nie dotarł nigdy)
 
23 Dywizja Piechoty
Dca: płk dypl. Powierza Władysław
Szef sztabu: ppłk. dypl. Kuta Józef
11 pp – płk dypl. Gorgoń Henryk
73 pp – ppłk Sosialuk Piotr
75 pp – płk dypl. Habowski Stanisław
23 pal – ppłk Ryłko (24 armaty 75 mm i 12 haubic 100 mm)
23 dac – mjr Rykiert (9 haubic 155 mm i 3 armaty 105 mm)
23 batalion saperów – mjr Skierczyński
Służby
 
55 dywizja piechoty rez.
Dca: płk Kalabiński Stanisław
Szef sztabu: ppłk dypl. Ullman
201 pp – ppłk Adamczyk
203 pp – ppłk Rogalski
204 pp – ppłk Eichler
65 pal – ppłk Krautwald (24 armaty 75 mm)
64 dal – kpt. Leźnicki (12 armat 75 mm)
Kompania saperów – kpt. Wójtowicz
Służby
 
Obszar Warowny „Śląsk” - Grupa Forteczna
Dca: płk Klaczyński Wacław
Szef sztabu: mjr dypl. Szydłowski Adam
IV/11 pp – mjr Tomasik
IV/73 pp – mjr Witkowski
IV/75 pp – mjr Wierzbicki
IV/23 pal – w czasie wojny bez dowódcy, baterie podlegały batalionom specjalnym. 14 armat 75 mm
Rezerwowa kompania saperów
służby
 
Grupa Opl. „Śląsk” – dca: ppłk. dypl. Sokołowski
23 dywizjon artylerii przeciwlotniczej (12 armat 75 mm, 6 armat 40 mm
Samochodowa bateria 75 mm – 4 armaty
23 bateria plot – 4 armaty 40 mm
Plutony opl przemysłowe – 2 po dwie armaty 40 mm
4 kompanie ckm plot – po 16 ckm Maxim
 
Jednostki podległe dowódcy GO:
Batalion Forteczny „Mikołów” – ppłk. Pfeiffer
6 kompania forteczna 11 pp – mjr Ćwiąkalski
II Pluton lotnictwa towarzyszącego z 26 eskadry – por. obs. Król
Samodzielna kompania czołgów rozpoznawczych TK – kpt. Dubiel
95 dac – mjr Szancer (12 haubic 155 mm)
Pociąg Pancerny nr 54 - kpt Rybczyński
8 Bateria pomiarowa
56 Kompania kolarzy
53 Kompania kolarzy
Kierownictwo Robót Fortyfikacyjnych „Śląsk” (nr 23) – ppłk Sochocki

23 Dywizja Piechoty

 

11 Pułk Piechoty (Tarnowskie Góry) | 73 Pułk Piechoty (Katowice) | 75 Pułk Piechoty (Chorzów)

 
 
23 Dywizja Piechoty była główną jednostką stacjonującą na polskiej części Górnego Śląska. Poza szkoleniem rekrutów i zadaniami osłonowymi działało przy niej Kierownictwo Robót nr 23 zajmujące się budową umocnień stałych. Poza jednostkami piechoty na wspomnienie zasługuje też stacjonujący w Będzinie oraz jeden dywizjon w Rybniku 23 Pułk Artylerii Lekkiej, Ośrodek Sapersko-Pionierski 23 DP, który w wyniku mobilizacji tworzył 23 Batalion Saperów Górnośląskich, wsławiony brawurową akcją budowy mostu na Wiśle, w 1939 roku. Dowódcą dywizji był w wojnie obronnej płk dpl. Władysław Powierza, a szefem sztabu ppłk dypl. piech. Józef Kuta.   

Grupa Forteczna - Obszar Warowny "Śląsk"

 
Obsadę fortyfikacji na granicy polsko-niemieckiej stanowiła wyspecjalizowana Grupa Forteczna. W celach jej utajnienia tworzyły ją IV bataliony 11, 73 i 75 pułków piechoty oraz dodatkowy IV dywizjon 23 pal. Bataliony zwane specjalnymi były silnie wyposażone w broń maszynową. Tuż przed wojną na północnym i południowym skrzydle umocnień zaczęto tworzyć nowe jednostki mające obsadzić budowane schrony. Na północy była to 6 samodzielna kompania karabinów maszynowych 11 pp (przyszły V batalion 11 pp) a na południu nowy batalion forteczny Mikołów, ściągnięty z umocnień wschodnich. Po opuszczeniu umocnień w nocy z 2 na 3 września Grupa Forteczna po reorganizacji walczyła jak samodzielna jednostka w ramach GO "Jagmin", a pod koniec szlaku bojowego w ramach GO "Boruta". 

55 Dywizja Piechoty rezerwowa

 

201 Pułk Piechoty rez. | 203 Pułk Piechoty rez. | 204 Pułk Piechoty rez.

 
 
 
Śląska Brygada Obrony Narodowej i Dąbrowska Półbrygada Obrony Narodowej
 
Dywizja powstała z myślą odciążenia 23 DP od obrony frontu i wykorzystania jej jako ofensywny odwód. Stąd płk. Sadowski od samego początku starał się aby bataliony Obrony Narodowej na Śląsku i Zagłębiu miały swój odreby typ, nie odbiegający od liniowych batalionów piechoty. Żołnierze byli wyposażeni w sukienne mundury, hełmy, polską broń i działka ppanc. Dywizja do samego końca walczyła w składzie swojej Grupy Operacyjnej, nie dając się rozbić, mimo poniesienia dużych strat, zwłaszcza w obronie przyczółka pod Osiekiem. Dowódcą był płk piech. Stanisław Kalabiński, szefem sztabu ppłk dypl. Józef Ullman.
(c) Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939, 2018 All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 6069